Welkom bij dé WBSO Specialist

Zorgen dat jij de benodigde subsidie krijgt is onze uitdaging.

Van inventarisatie, de WBSO-subsidie aanvraag tot de jaarlijkse controle.

Check direct of je in aanmerking komt voor WBSO?

WBSO aanvragen: advies & begeleiding bij het gehele subsidietraject.

Zorgen dat jij de benodigde WBSO 2020 subsidie krijgt is onze uitdaging. We doen dit al 15 jaar met een succesratio van 98%. Van inventarisatie, de subsidie aanvraag tot de jaarlijkse controle. We ontzorgen ondernemers volledig en vertalen complexe innovaties naar overtuigende WBSO aanvragen. Onze kernwaarden kwaliteit, snelheid, flexibiliteit en heldere communicatie zorgen ervoor dat jij de benodigde WBSO subsidie jaarlijks krijgt. Ontdek vrijblijvend hoe WBSO Software Specialist je helpt met groeien!

Waar staat WBSO voor?

WBSO is de afkorting voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en hiermee stimuleert de overheid ondernemers om te innoveren.

Wat is de WBSO regeling?

De WBSO is een fiscale innovatieregeling regeling voor Research & Development (R&D). Ondernemers kunnen met deze regeling een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan R&D-projecten of innovatie werken. Deze tegemoetkoming bedraagt 16% tot wel 40% van de loonkosten!

Geschiedenis van WBSO

De WBSO regeling bestaat sinds 1994 en ongeveer 22.000 ondernemers maken hier jaarlijks gebruik van. Het was oorspronkelijk een zelfstandige wet, maar in 1996 werd deze wet ingetrokken en ging de WBSO door onder de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Naast de WBSO bestond ook de Research- en Developmentaftrek (RDA). Met de RDA regeling kregen ondernemers een fiscale aftrek via de winstbelasting voor kosten en uitgaven aan Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). Sinds 2016 zijn de WBSO en de RDA geïntegreerd in de WBSO regeling.

Doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen afdrachtvermindering

We weten nu wat de WBSO regeling is en wat het betekend. Maar wat is nu het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen? Het doel van de S&O-afdrachtvermindering is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. Ofwel het stimuleren van innovatie door subsidie.

Voor wie is WBSO bedoeld?

Ongeveer 97% van de aanvragers vallen onder de groep MKB. Denk hierbij aan Start-ups, scaleups, ZZP’ers, MKB’ers en multinationals.

Waarvoor kun je WBSO aanvragen?

Deze subsidie kun je aanvragen voor de volgende projecten en/of activiteiten:

  • een aanvraag voor de ontwikkeling van technisch nieuwe software (software ontwikkeling);
  • aanvragen voor de ontwikkeling van technisch nieuwe producten;
  • de aanvraag voor de ontwikkeling van technisch nieuwe processen;
  • aanvragen voor technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO).

Deze projecten en/of activiteiten dienen binnen de EU te gebeuren. Het is altijd verstandig om hier advies over te krijgen, van een specialist. Wij kunnen je vrijblijvend helpen.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

Als je als ondernemer WBSO wilt aanvragen voor een R&D-project of S&O-project, dan dien je aan bepaalde eisen te voldoen. Deze subsidie geldt voor ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (BV of NV) vallen, en:

  • minimaal 500 uur per kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk besteden;
  • werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk doen.

Deze subsidie vraag je, zoals hierboven beschreven, dus aan als je onderneming bezig is met software ontwikkeling, voor technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO) of met de ontwikkeling van technisch nieuw processen.

WBSO aanvraag 2020 deadline

Uiterlijk op 30 september 2020 dien je de WBSO-aanvraag voor het laatste kwartaal in 2020 in te dienen. En uiterlijk 20 december 2020 dien je de WBSO-aanvraag met startdatum 1 januari 2021 te hebben ingediend. Voor ZZP’ers of zelfstandigen zonder personeel is de deadline 30 september 2020, voor het indienen van de aanvraag voor het laatste kwartaal van 2020.

Een WBSO aanvraag met terugwerkende kracht

De subsidie is bestemd voor toekomstige ontwikkelingen, daarom is het niet mogelijk om deze met terugwerkende kracht aan te vragen. De WBSO aanvraagperiode bedraagt minimaal drie en maximaal twaalf maanden. ZZP-ers mogen onbeperkt aanvragen indienen, zolang deze maar voor 1 oktober binnen is bij de RVO.

Belastingdienst en de WBSO subsidie

Jaarlijks doe je als ondernemer aangifte. De WBSO vergoedt via deze belastingaangifte een deel van de (loon)kosten en uitgaven van een R&D-project en/of S&O-project. Je draagt minder loonheffingen af wat kan oplopen tot wel 17.500 euro per jaar, per ontwikkelaar!

Verschil WBSO, RDA en S&O

De WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. S&O staat voor Speur- en Ontwikkelingswerk en met deze verklaring krijg je subsidie in de vorm van een S&O afdrachtvermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. RDA staat voor Research en Development Aftrek, en verlaagt de overige kosten en uitgaven. S&O en RDA zitten samen in de WBSO.

Wanneer vraag ik de S&O-verklaring aan?

De S&O-verklaring moet minimaal één maand voor de periode waarop deze betrekking heeft bij de RVO worden aangevraagd. Achteraf geef je de werkelijke S&O-uren door aan RVO.

WBSO voordeel berekenen

logo WBSOHet berekenen van het financiële voordeel van de WBSO hangt onder andere af van de rechtsvorm van je bedrijf. Je hoeft minder loonheffing af te dragen, ook wel bekend als de S&O-afdrachtvermindering. Het fiscale voordeel bereken je als volgt: ((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage 1e of 2e schijf. Wil je weten welk financieel voordeel de WBSO jou op kan leveren? Neem dan contact met ons op, of doe de gratis WBSO scan op onze website.

WBSO verklaring aanvragen

Ondernemers hebben een WBSO-verklaring nodig voor vermindering van de af te dragen loonkosten of premie volksverzekeringen. Om deze te krijgen die je digitaal een WBSO aanvraag in de dienen bij de RVO. Deze aanvraag kan door jou of door een intermediair worden ingediend. Ondernemers, startups, MKB bedrijven en ZZP-ers kunnen drie keer per jaar een WBSO aanvraag indienen, voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal 12 maanden.

WBSO handleiding 2020: Hoe vraag ik WBSO aan?

WBSO aanvragen doe je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, beter bekend als de RVO. Op de RVO website https://mijn.rvo.nl/wbso ga je naar direct regelen en klik je op ‘WBSO Aanvragen en melden realisatie en BSN’s’. Kies het formulier dat past bij jouw type project:

  • Ontwikkelingsproject fysiek product of productieproces;
  • Ontwikkelingsproject Programmatuur;
  • TWO of Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Je kunt de RVO WBSO subsidie aanvragen voor werkzaamheden die in de toekomst worden uitgevoerd. Na het (volledig) invullen en indienen van de WBSO-aanvraag, beoordeelt de RVO jouw aanvraag. Voldoe je aan alle gestelde eisen, dan ontvang je een zogenaamde S&O-verklaring die je aan de Belastingdienst geeft. In de meeste gevallen regelt een ondernemer de WBSO aanvraag niet zelf, maar laten zij dit doen door een gespecialiseerd bureau. Zoek je een WBSO-aanvraag voorbeeld, dan kunnen wij deze op aanvraag delen.

Aanvraagproces WBSO RVO

Na het volledig invullen en indienen van de WBSO aanvraag, verloopt het aanvraagproces voor de WBSO subsidie verloopt als volgt. 1. Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Let op: is je aanvraag niet volledig, dan krijg je nog éénmaal de gelegenheid om de WBSO aanvraag aan te vullen; 2. Een RVO-adviseur beoordeelt je aanvraag. De adviseur kan mogelijk nog aanvullende vragen stellen; 3. Bij een positieve beoordeling ontvang je een S&O-verklaring met je fiscale voordeel. Wanneer de werkzaamheden of het project niet aan de beoordelingscriteria voldoen, dan wijst de RVO adviseur uw aanvraag af; 4. Het voordeel van de WBSO subsidie kun je verrekenen via de belastingaangifte; 5. De RVO kan achteraf nog een controlebezoek doen. De RVO adviseur zal de S&O-werkzaamheden, S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven toetsen aan de hand van de S&O-administratie.

Afhandelingstermijn RVO WBSO aanvragen

Jaarlijks beoordelen de WBSO-adviseurs van de RVO zo’n 150.000 projecten, en de WBSO adviseurs proberen al deze projecten binnen de vastgestelde afhandelingstermijn af te handelen. ZZP’ers ontvangen binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag de beslissing, en voor alle andere bedrijven is dit 3 maanden vanaf de start van de aanvraagperiode, bij keuze voor forfait. Wanneer er is gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, dan ontvang je na 4,5 maand de beslissing van de RVO.

Vertrouwelijkheid informatie RVO WBSO aanvragen

Op de website van de RVO staat dat zij de aangeleverde gegevens behandelen volgens artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen ofwel de informatie die je verstrekt over de S&O-projecten zijn vertrouwelijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebruikt de aangeleverde gegevens voor het beoordelen van de aanvraag, maar gegevens over de inhoud van de projecten verstrekt de RVO niet aan derden.

RVO WBSO aanvragen technische knelpunten

Voorbeelden van technische knelpunten zijn o.a. problemen die ontstaan door het real-time karakter van de nieuw ontwikkelde applicatie, problemen die ontstaan door het gebrek aan resources zoals CPU/netwerk/geheugen of moeilijkheden die ontstaan door ontoereikende kwaliteit van data in Big data verwerking. Natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden van WBSO technische knelpunten.

Bewaartermijn bij controle fiscale subsidies

De bewaartermijn van de WBSO-administratie is minimaal 7 jaar. Dit is een wettelijke verplichting die ondernemers hebben en de Belastingdienst de mogelijkheid geven om de WBSO administratie tot zeven jaar terug te kunnen controleren.

Wijzigingen in de WBSO subsidie in 2020

De WBSO of Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk is de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Veel Nederlandse MKB-ondernemingen gebruiken de WBSO, maar uit een evaluatie van de WBSO is gebleken dat het indienen en toekennen van een WBSO aanvraag beter kan. Ga jij hier als ondernemer ook van profiteren?

WBSO subsidie aanvragen?

Wil je ondersteuning bij het aanvragen van WBSO subsidie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

https://www.wbso-software.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_euro.svg
 
De beste prijs

We hanteren een zeer aantrekkelijk tarief van 10% op basis van no-risk. Dus geen subsidie, is geen kosten. Alle kosten zijn van te voren volledig transparant.

https://www.wbso-software.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_calendar_flagged.svg
 
Jarenlange ervaring

WBSO Software is reeds 12 jaar actief en ervaren in het binnen halen van software subsidies. Al onze adviseurs hebben duizenden aanvragen behandeld en succesvol ingediend.

https://www.wbso-software.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_document_check.svg
 
99% goedgekeurd

99% van onze aanvragen wordt goedgekeurd. Dus als we jouw project geschikt vinden is de kans 99% dat de subsidie verstrekker het ook geschikt vindt.

https://www.wbso-software.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/music_fastforward_button.svg
 
Snelle afhandeling

Uw aanvraag wordt binnen twee weken volledig verwerkt. Na telefonisch contact ontdekken welke subsidie voor u van toepassing is en maken wij de aanvraag met u toestemming.

https://www.wbso-software.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_cloud_download.svg
 
Online aanvragen

Wij houden voor u de deadlines in de gaten en zorgen dat u op tijd de juiste zaken aanlevert. Bent u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidie? Doe dan snel de online scan.

https://www.wbso-software.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_briefcase_search.svg
 
Controle? Geen probleem!

Indien u een controle krijgt van de RVO; geen stress! We zullen u hiermee totale support geven zodat u goed door zo’n controle heen komt!

Deze en meer labels adviseren wij over subsidies:

Ook weten of je voor WBSO subsidie in aanmerking komt?

Maak gratis gebruik van de WBSO-scan en ontvang direct, geheel vrijblijvend advies over WBSO van één van onze specialisten.
 

 

Klanten reviews over onze dienstverlening:

WBSO-software heeft ons uitstekend geadviseerd over de mogelijkheden omtrent de verschillende subsidies en ons geholpen bij het aanvragen van de meest relevante. Ze waren erg snel en professioneel!

Levie HofsteeCo-founder Many2More

They helped us with getting the WBSO subsidy and it was a very smooth process. I would definitely recommend them to anyone who needs solid advice on WBSO and other subsidies.

Vishal SinghFounder Zentech

De samenwerking met onze WBSO Software Specialist loopt perfect. Kundig, snel, er wordt met je meegedacht en korte lijnen voor communicatie. Erg tevreden!

Wendy BogersCEO & Co- founder

Voor Speakap is de WBSO cruciaal. Voor ons is het belangrijk dat de aanvraag goed is en uiteraard wordt goedgekeurd, maar ook dat het WBSO-proces professioneel is. WBSO Software Specialist voldoet aan al deze eisen.

Erwin van der VlistManaging Director

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Nick Reineman, hij helpt je graag verder. Zijn directe telefoonnummer is 020 – 779 1780.  

Nick Reineman

Commerciëel Directeur en WBSO Consultant

Niet gevonden wat je zocht?

Laat dan onderstaande formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om verder te praten.